Strona główna

 

Warsztaty 'FotoEkoTur" w Ełku

 

Wizyta studyjna w Szwecji

 
 

"Szlaki turystyczne EGO" w Gołdapi

 

"Szlaki turystyczne EGO" w Olecku

 

"Szlaki turystyczne EGO" w Ełku

 
 

 

Powiat Olecki ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
tel. 087 520 16 57, 087 520 24 75 wew. 47, 50, 51 fax 087 520 32 19
edukacja@powiat.olecko.pl  www.egoturystyka.pl

Projekt "Wirtualny przewodnik po krainie EGO", na którego realizację Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało 304 863 euro, jest realizowany na obszarze powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego.
Beneficjentem projektu jest Powiat Olecki, natomiast partnerami projektu są: Powiat Ełcki, Powiat Gołdapski, rejony Guriewsk i Oziersk - Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej, rejon Sychów miasta Lwowa - Ukraina, miasto Halmstad - region Halland w Szwecji.

W dniach 30 lipca - 3 sierpnia odbyły się w Elku warsztaty  FotoEkoTur. Przez 5 dni eksperci szkolili młodzież z zakresu ekosystemów, zrównoważonego rozwoju, ekologii, zasad fotografii w technice cyfrowej. W warsztatach brała udział młodzież z Rosji, Ukrainy i Polski. Zdobytą wiedzę wykorzystają do inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i turystycznych subregionu EGO. [Zobacz więcej]
Dnia 3 sierpnia br. uczestnicy projektu rozpoczną w Gołdapi kolejne działanie – warsztaty ekologiczno-turystyczne Szlaki turystyczne EGO. W ośmiodniowych warsztatach weźmie udział 31 osób. W Olecku analogiczne warsztaty rozpoczną się 25 sierpnia, natomiast w Ełku – 1 września.
Produktem warsztatów będą foldery, które zostaną wydane po każdej części warsztatowej. Pod koniec warsztatów odbędą się otwarte imprezy informacyjno-promocyjne, na których zostaną przedstawione efekty warsztatów: Kartaczewo - 9 sierpnia 2008 r. w Gołdapi, Wesele Wiejskie - 30 sierpnia 2008 r. w Olecku oraz Dożynki - 7 września 2008 r. w Powiecie Ełckim. Imprezy te przyczynią się do promocji subregionu EGO poprzez ukazanie dziedzictwa kulturowego, zwyczajów, obyczajów oraz liczny i aktywny udział turystów.
Końcowym rezultatem warsztatów będzie interaktywny portal promujący walory i atrakcje subregionu EGO, zawierający strony internetowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim z możliwością połączenia telefonicznego i wyboru informacji w jednym z tych języków na temat określonej trasy turystycznej. W portalu zawarte będą informacje dotyczące istniejących szlaków turystycznych wraz z ich opisem, mapami i zdjęciami.
Podsumowaniem projektu będzie dwudniowa międzynarodowa konferencja W EGO odnajdziesz siebie w Olecku, podczas której realizatorzy działań zaprezentują przebieg projektu, produkty promujące projekt i subregion EGO. Młodzież podzieli się zdobytymi doświadczeniami i przedstawi efekty swojej pracy. Poza realizatorami projektu uczestnikami konferencji będą także przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz, reprezentanci Partnerów projektu i Państw Darczyńców oraz podmioty branży turystycznej.
Realizacja projektu przyczyni się do zacieśnienia transgranicznej współpracy i nowych partnerskich działań. Współpraca ta odgrywa zasadniczą rolę w przezwyciężaniu podziałów i budowaniu jedności europejskiej. Projekt wpłynie pozytywnie na aktywizację młodych ludzi, poprawę komunikacji społecznej i transgranicznej, wymianę doświadczeń oraz transfer wiedzy i umiejętności pomiędzy regionami.

Zobacz prezentację

Spotkanie zespołu 30 czerwca 2008r

Spotkanie zespołu 30 czerwca 2008r

Spotkanie zespołu 3 lipca 2008r

Spotkanie zespołu 13 lipca 2008r

Spotkanie zespołu 13 lipca 2008r

Spotkanie zespołu 13 lipca 2008r

Spotkanie zespołu 13 lipca 2008r

Spotkanie zespołu 13 lipca 2008r


 Powiat ełcki Powiat gołdapski Powiat olecki
 

 
   

J. Kunicki Starostwo Powiatowe w Olecku Ostatnia zmiana: 22-08-2008