Wirtualny przewodnik po krainie EGO Ełk Gołdap Olecko Mazury
wersja graficzna | polski | english | deutsch | Русский
 
O projekcie "Wirtualny przewodnik..."
Projekt „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” zrealizowano ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu Polityka regionalna i działania transgraniczne. Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało 259 134 euro na jego urzeczywistnienie. Lider projektu to Powiat Olecki, a partnerzy – Powiat Ełcki i Gołdapski, Rejon Guriewsk i Okręg Oziersk (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), Rejon Sychów Miasta Lwowa (Ukraina), Region Halland (Szwecja).

Rozwój ekoturystyki, poprawa współpracy pomiędzy regionami graniczącymi z subregionem EGO (Ełk – Gołdap – Olecko) oraz promocja atrakcji turystycznych i środowiska naturalnego to cele projektu. Ich realizację osiągnięto poprzez serię warsztatów dla młodzieży z Polski, Rosji i Ukrainy, wyjazd studyjny do Szwecji, opracowanie materiałów promujących atrakcje turystyczne i walory przyrodnicze subregionu EGO oraz uczestnictwo w międzynarodowych targach turystycznych. Międzynarodowa konferencja „W EGO odnajdziesz siebie” to okazja do podsumowania projektu i zaprezentowania jego efektów przedstawicielom samorządów powiatowych i gminnych subregionu EGO, administracji państwowej i zagranicznej.
„Główny rezultat projektu to interaktywny portal turystyczny promujący walory i atrakcje subregionu EGO – www.egoturystyka.pl. W portalu, zawierającym strony internetowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim, zamieszczono informacje dotyczące istniejących szlaków turystycznych z ich opisem, mapami i zdjęciami.