Menu
Powiat ełckiPowiat gołdapskiPowiat olecki
Kalendarium wydarzeń
Ankieta
Multimedia
Gmina Dubeninki
Gmina Dubeninki

Urząd Gminy w Dubeninkach
19-504 Dubeninki
ul. Mereckiego 27
tel. 0-87 615-81-37                                                         
www.dubeninki.pl. www.gck.pl/dubeninki/
e-mail: sekretarzug@dubeninki.pl,  skarbnikug@dubeninki.pl

Historia Gminy Dubeninki
Dubeninki założone zostały w roku 1615 przez Krzysztofa Gordeckiego. Od jego nazwiska pochodzi pierwsza nazwa Dubeninek – Gordejki. Miejscowość została spalona przez Tatarów w 1657 roku. Dawniej Dubeninki zamieszkiwała ludność wyznania ewangelickiego. Do roku 1960 Dubeninki rozwijały się jako ponadwiejski ośrodek usługowy. W 1973 roku zostały siedzibą gminy. W centrum wsi stoi kościół neogotycki, wybudowany w 1903 r. Po II wojnie światowej, gdy osiedliła się tu ludność katolicka, utworzono parafię katolicką w Dubeninkach z filią w Żytkiejmach. Poświęcony kościół w roku 1946 otrzymał tytuł św. Andrzeja Boboli oraz św. Apostołów Piotra i Pawła. W centrum znajdują się dwa domy z przełomu XIX i XX wieku. Na zachodnim skraju wsi na wzgórzu, w kępie starych drzew znajduje się oryginalnie zaprojektowany cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich z 1914 roku i odnowiony  w latach 1992 - 1994.  Pochowano tu 42 żołnierzy niemieckichi 113 rosyjskich.
Gmina Dubeninki położona jest w Powiecie Gołdapskim, graniczy z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą. Gminę Dubeninki otaczają cztery inne gminy: od strony zachodniej gmina Gołdap, zaś od południa i wschodu trzy gminy należące do powiatu suwalskiego (Filipów, Przerośl i Wiżajny). Powierzchnia gminy zajmuje obszar 20 529 ha i zamieszkuje ją ponad 3 330 mieszkańców.  Wzdłuż gminy przebiega droga łącząca przejście graniczne w Gołdapi i Budzisku. W Dubeninkach działa Galeria Rękodzieła i Sztuki Ludowej, która prezentuje prace wykonane podczas warsztatów rękodzielniczych, a także narzędzia i sprzęty używane niegdyś w gospo-darstwach: cepy, bojki do masła, żelazka na węgiel, maglownice, kijanki. Corocznie w sierpniu, w Dubeninkach odbywa się plenerowa impreza pod nazwą Przegląd Twórczości Ludowej.
W programie są występy zespołów ludowych, stragany z wyrobami rękodzielniczymi, dobre jedzenie i wieczorna zabawa pod gwiazdami. Gmina Dubeninki jest gminą atrakcyjną turystycznie i ma charakter rolniczy. Słynie z licznych rezerwatów przyrody
i przebiegających tu szlaków turystycznych. Położona wśród wzgórz, rozległej powierzchni wód i rzeźby terenu oraz dużego zasobu lasów. Puszcza Romincka, która zajmuje 30% powierzchni jest dużą atrakcją Powiatu Gołdapskiego, w puszczy są rezerwaty leśne: Boczki (108,8 ha, reprezentuje wszystkie typy drzewostanu puszczy), Żytkiejmska Struga (467 ha fragment puszczy z naturalnym ciekiem i bagnem, ostoją ptactwa i zwierzyny) Czerwona Struga (3,6  ha), Dziki Kąt  (34,1 ha, bór sosnowo - świerkowy ze 140 letnim drzewostanem). Żyją tu między innymi: czarne bociany, bobry, wilki, jelenie, łabędzie, sarny, łosie i dziki. W rzekach i jeziorach występują wszystkie gatunki ryb słodkowodnych, a nawet typowe dla rzek górskich - pstrągi. Środowisko bogate w zbiorniki wodne sprzyja występowaniu płazów. Spotyka się tu m.in. traszkę grzebieniastą, grzebiuszkę ziemną, kumaka nizinnego, ropuchę szarą. Gmina ze względu na swój rolniczy i turystyczny charakter inwestuje w infrastrukturę turystyczną. Bardzo atrakcyjne tereny znajdują się nad jeziorami Czarne, Przerośl, Stańczyki, Sumowo Niskie, Sumowo Wysokie, Pluszkiejmy, Kiepojcie. W roku 1998 utworzono Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Puszcza Romincka była zamkniętym rewirem łowieckim cesarza niemieckiego i króla pruskiego Wilhelma II. Do dziś zachowały się pamiątki po najsłynniejszych cesarskich polowaniach zwane Głazami Wilhelma. W miejscach ustrzelenia wyjątkowych okazów cesarz kazał stawiać głaz z odpowiednią inskrypcją, mówiącą o dacie polowania oraz o wielkości zwierzyny. Sławę puszczy przynosił tzw. jeleń romincki o szczególnie dorodnym porożu. Na terenie całej Puszczy zachowało się 14 głazów, w tym 8 po stronie polskiej. Do unikatowych zabytków technicznych należą mosty kolejowe o wysokości 32 metrów i długości 150 metrów zbudowane na początku XX wieku nad doliną Błędzianki, zwane Akweduktami Północy lub Akweduktami Puszczy Rominckiej. Mosty w Stańczykach są najwyższymi na linii i jednymi z najwyższych w Polsce (nieczynna linia kolejowa Gołdap – Żytkiejmy - 31km). Architektura charakteryzuje się doskonałymi proporcjami a filary ozdobione są elementami wzorowanymi na rzymskich akweduktach. Mosty kolejowe w Stańczykach wybudowano w latach 1912 - 1926. Konstrukcja północna powstała w latach 1912 - 1914, natomiast południowa w latach 1923 - 1926. Wykonane zostały z żelbetonu. Obie konstrukcje są pięcioprzęsłowe o równym promieniu łuków 35 metrów. Mosty są ciekawą atrakcją turystyczną, której nie można pominąć odwiedzając Powiat Gołdapski. Rozmiary mostów oraz ich konstrukcja budzą podziw, a otoczenie i piękne widoki z góry wprawiają w zachwyt. Podobna przeprawa znajduje się nad rzeką Bludzią w miejscowości Kiepojcie. Północne przęsła wykonane są z cegły i betonu. Południowy wiadukt jest niedokończony – linia w założeniu miała być dwutorowa. Konstrukcje wybudowane były około 1910 r. Innymi równie atrakcyjnymi mostami są mosty w Botkunach. Łączą one brzegi doliny rzeki Jarki. Są one dobrze ukryte pośród lasu i gęstych zarośli. W wielu miejscowościach gminy można spotkać pozostałości po dawnych majątkach ziemskich, jak: w Rogajnach znajduje się XIX wieczny pałac, budynki dawnego folwarku oraz park przypałacowy, w Bludziach park z cennym drzewostanem, w którym znajdują się m.in. pomnikowe dęby oraz budynki pofolwarczne, w Zawiszynie zrekonstruowano pałac, stylizowany na istniejącą tu rezydencję z XIX w. Gmina Dubeninki jest idealnym miejscem do uprawiania aktywnej turystyki. Umożliwia to sieć szlaków pieszych i rowerowych oraz liczne ścieżki historyczno - przyrodnicze i dydaktyczne o różnorodnej tematyce. Amatorów pieszych wycieczek na pewno zadowolą szlaki turystyczne. Na terenie gminy znajduje się 17 jezior polodowcowych, które zajmują obszar 428 hektarów. Do największych należą: J.Czarne (183 ha), J.Przerośl (73,25 ha), J.Pobłędzie (67 ha), J.Tobellus (4,09 ha), J.Niskie (14,18 ha), J.Wysokie (10,50 ha). Przepływają tędy rzeka Błędzianka, Bludzia, Czerwona Struga, Struga Żytkiejmska (wszystkie należą do dorzecza Pregoły).

WAŻNIEJSZE ADRESY I TELEFONY:
Urząd Pocztowy, ul. Mereckiego 12, Dubeninki, tel. 0-87 615-81-30
Ośrodek Zdrowia, ul. Mereckiego 7a/1, Dubeninki, tel. 0-87 615-81-08
Komisariat Policji Lokalnej, ul. M. Kajki 6, Dubeninki, tel. 0-87 615-81-07
Strażnica Straży Granicznej, ul. Osiedlowa 10, Dubeninki, tel. 0-87 615-86-20
Bank Spółdzielczy, ul. Osiedlowa 10, Dubeninki, tel. 0-87 615-85-15

RESTAURACJE:
„Biały Dwór” ul. Stańczyki 4, Dubeninki, tel. 0-87 615-81-72 w sezonie letnim

BAZA NOCLEGOWA:
"Stajnia El-Jod" Domek do wynajęcia, Pluszkiejmy19a, Dubeninki, tel. 0-87 615-84-25,
tel. kom. 0 697-871-286, www. nocleg. suwalszczyzna.com.pl.
Zielińska Teresa Gospodarstwo Agroturystyczne, ul. Graniczna 2, Dubeninki, tel. 0-87 615-82-56
Żukowski Henryk Gospodarstwo Agroturystyczne, ul. Leśna 4, Dubeninki, tel. 0-87 615-82-09,
tel. kom. 0 506-404-275, tel. kom. 0 603-698-166
Domek Dubeninki, ul. Graniczna 7, Dubeninki, Lechowicz Piotr tel.0 509-650-505, www.dubeninki.republika.pl.
Domek w Kiepojciach (100 m.od jeziora), Lelo Bogusław tel. 0-87 615-18-85
Domek nad jeziorem Przerośl, „Zielone Tarasy”, ul. Szkolna 3/2 , Dubeninki, Szymańscy Danuta i Tadeusz  
tel.0-87  615-82-05
tel. kom. 0 606-973-356, www.zielonetarasy.com.
Domek w Pluszkiejmach, Pluszkiejmy, Dubeninki, Wasilewska Celina Adres kontaktowy: 19-500 Gołdap,
ul. 1 Maja 35/7, tel. 0-87 615-06-25, tel. kom. 0 602-638-950.
,,Biały Dwór” Zajaz, Stańczyki 4, Dubeninki, tel.0-87 615-81-72, www.republika.pl/bialydwor.
Pokoje gościnne, Krzywólka 29A (1 km od Przerośli, 8 km od Stańczyk), 16-427 Przerośl, Rakowska Walentyna
tel. 0-87 569-12-37

BARY:
„SEGA” -  ul. Mereckiego 13, Dubeninki, tel. 0-87 615-81-12, tel.kom.0 508-295-614

BANKI:
Bank Spłdzielczy, ul. Osiedlowa 10, Dubeninki, tel. 0-87 615-81-27

POLA NAMIOTOWE I SCHRONISKA:
Schronisko Agroturystyczne, Hańcza 12, 16-427 Przerośl, Zygmunt Sowul tel. 0-87 569-13-40, www.sowulowka.prv.pl.

KULTURA:
Gminny Ośrodek Kultury -  ul. Mereckiego 6, Dubeninki, tel. 0-87 615-83-02

Zobacz więcej obiektów w bazie informacji

Szlaki turystyczne
•  Szlak czerwony - znany jako „suwalski gigant”- swoją długością (ok. 178 km) może konkurować ze szlakami polskich gór i pogórza. Szlak czerwony prowadzi z Gołdapi skrajem Puszczy Rominckiej do Stańczyk (36 km), stąd wzdłuż doliny Błędzianki przez Maciejowięta, bokiem jeziora Pobłędzie, przez Rakówek, Okliny, schodzi do Rutki Tartak, wędruje przez Becejły, Puńsk, Sejny, by przez Puszczę Augustowską przejść w dolinę Biebrzy do Jastrzebnej. Odcinek Gołdap-Pobłędzie wiedzie „szlakiem opuszczonych semaforów”. Przechodzi przez nasyp dawnej linii kolejowej do Żytkiejm i wraca.
Zobacz na mapie
•  Szlak zielony stanowi fragment międzynarodowego szlaku E-11. Wędrując tym szlakiem mamy możliwość napotkania najprzeróżniejszych form polodowcowego krajobrazu, szczególnie w paśmie Wzgórz Szeskich oraz na terenie Puszczy Rominckiej. Interesujące widokowo miejsca napotkamy na szczycie Pięknej Góry oraz na koronie mostóww Stańczykach – 36 metrów nad poziomem morza imponującej doliny Błędzianki. Szlak zielony prowadzi znad wschodniego brzegu jeziora Gołdapiwo w pobliżu Kruklanek, do Stańczyk na skraju Puszczy Rominckiej. Początkowo wiedzie przez północną część Puszczy Boreckiej, wschodzi na Garb Szeski i obniżeniem Gołdapy dochodzi do zachodniego skraju Puszczy Rominckiej. Następnie lasem puszczańskim prześlizguje się wzdłuż granicy z Rosją, by doliną Błędzianki dojść do jedynych w swoim rodzaju mostów w Stańczykach. Szlak zielony ma swój początek na Ziemi Węgorzewskiej i dzieli się na trzy odcinki: z Jasieńca do Czerwonego Dworu – 18 km, z Czerwonego Dworu do Gołdapi – 32 km i z Gołdapi do Stańczyk – 36 km.
•  Szlak żółty prowadzi z Gołdapi do Węgorzewa, jego długość to 72 km. Początkowo wiedzie północnym skrajem Garbu Szeskiego, by w okolicach wsi Juchnajcie przekroczyć dolinę Gołdapy. W Ziemianach skręca ku północy i przez Kurki, Jagiele podchodzi do granicy państwa. Następnie przez Żabin, Rapę i Mieduniszki wprowadza nas do krainy Węgorapy. Kolejny odcinek prowadzi przez Lasy Skaliste, wzdłuż Kanału Brożajckiego. Stąd szerokim łukiem przez dolinę Gołdapy do wsi Popioły, następnie przez tereny Wzgórz Piłackich dochodzimy do starego nasypu kolejowego, a nim do Węgorzewa.
Zobacz na mapie
POWRÓT  Drukuj   Generuj PDF
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.