Menu
Kalendarium wydarzeń
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankieta
Multimedia
Szlak nr 9, pieszy, „Z Kotliny Biebrzańskiej ku Mazurom...
Szlak nr 9,  pieszy, „Z Kotliny Biebrzańskiej ku Mazurom Garbatym”. Znaki czerwone:  Gołdap – Galwiecie – Bludzie – Błąkały – Golubie – Pobłędzie – Rakówek – Okliny – Sejny – Jastrzębna (181,2 w EGO 46,5 km).

Zarządzający szlakiem: PTTK Suwałki
Nr w ewidencji PTTK: SU 17c.
Rok pierwszego znakowania: 1979
Rok ostatniego znakowania, stan oznakowań: 2005, wymaga odnowienia. Planuje się odnowienie oznakowań w 2008 r.

Krótki opis krajoznawczy:
Szlak czerwony prowadzi z Gołdapi, skrajem Puszczy Rominckiej do Stańczyk, stąd - wzdłuż doliny Błędzianki - przez Maciejowięta, bokiem jeziora Pobłędzie, przez Rakówek, Okliny, schodzi do Rutki Tartak, wędruje przez Becejły, Puńsk, Sejny, by przez Puszczę Augustow­ską przejść w dolinę Biebrzy - do Jastrzębnej.
Znany jako „suwalski gigant” długością swoją (ok. 178 km) konkurować może ze szla­kami polskich gór i pogórza. Łączy obszary graniczące z trzema różnymi państwami. Pozwala przewędrować krainy o odmiennej fizjografii, bo­gactwie przyrodniczym i kulturze material­nej człowieka.

Stopień trudności i przydatności dla innych form turystyki:
Szlak łatwy z możliwością przerwania wędrówki w wielu miejscach (np.: Dubeninki, Błąkały- Stańczyki, Okliny).
Na całej długości jest przydatny dla turystyki rowerowej.


Km rosnąco

(malejąco)Opis przebiegu szlaku

(W nawiasach podano numery z lokalizacją obiektów na mapie)

Długość odcinka

[km]

Nawierz-chnia

0,0 [54,5]

Węzeł szlaku ulokowany jest przy dworcu PKP w Gołdapi (376). Stąd na­le­ży skierować się na wschód, początkowo równolegle do torów. Przy wej­ściu w ulicę Ko­lejową spotykamy szlak zielony, bie­g­nący tu od Jasieńca przez Puszczę Borecką i Garb Sze­ski. Pozostawiamy go po 300 m, sami zaś przez przejazd kolejowy wchodzimy w ulicę 1 Maja (377). Przy naj­bliższym skrzy­żo­waniu wędrujemy pros­to, w ulicę Świerkową, która prowadzi nas na skraj Lasu Kumiecie (378).

1,5


CH

1,5 [53,0]

Na skrzyżowaniu kierujemy się w kierunku wschodnim. Po ok 500 m spotykamy drogę leśną i skręcamy nią w lewo. Wędrujemy tak około kilometra. Tu w prawo odchodzi kolejna leśna droga.

1,2

P


2,7 [51,8]

Udajemy się nią na wschód, mijając po drodze zabudowania Sanatorium Wital (379) (dawniej słynny RTV), nasyp dawnej linii k­ole­jo­wej do Romint (380) i przez las dochodzimy do brzegu jeziora Gołdap (381).

1,3

P

4,0 [50,5]

Trafiamy na schody betonowe i wędrujemy dalej brzegiem jeziora. Po drodze przechodzimy przez plażę ośrodka Leśny Zakątek (382).

0,8

P

4,8 [49,7]

Przy domku wędkarzy (383) szlak odchodzi w prawo od jeziora. Od spalo­nej Rybakówki (384) drogą żwirową na południe, w kierunku plaży miejskiej (385, 386)

1,2

Ż

6,0 [48,5]

Parking obok ośrodka OHP (387), dalej ulicą Stadionową, z prawej Stadion Miejski (388), przy Tartaku trafiamy na przejazd kolejowy linii do Ełku.

1,3

A

7,3 [47,2]

Skrzyżo­wanie z szosą do Żytkiejm. W lewo szosą, razem ze szlakiem zielonym.

2,6

A

9,9 [44,6]

Wiadukt kolejowy w Botkunach (389); pozostawiając szlak zielony, skręca­my w prawo drogą brukową. Dochodzimy do składu dre­w­na.

0,3

B

10,2 [44,3]

Przechodzimy skład i docieramy do granicy lasu. Teraz leśną drogą. Kolejny wia­dukt kolejowy; szlak prowadzi w lewo, a po ok. 200 m ze­s­pół dwóch mostów kolejo­wych na Jarce (390).

2,2

P

12,4 [42,1]

Mosty na Jarce – teraz prosto nasypem, a po ok. 1,3 km - skręt w lewo do tyłu i polną drogą aż do szosy Gołdap-Żytkiejmy.

2,0

P

14,4 [40,1]

Przystanek PKS we wsi Galwiecie, prosto przez szosę i obok osiedla; po około 250 m - z prawej pałac w Galwieciach (391) po 130 m skrzyżo­wa­nie przy dawnej wadze samo­cho­dowej. Tu skręcamy w lewo (392).

0,4

PB

14,8 [39,7]

Zaraz skręcamy w prawo i wyraźną drogą gruntową zakreślamy półkilometro­wy łuk od lewej do prawej (na północ, północ-wschód).

0,7

P

15,5 [39,0]

Skrzyżowanie polnych dróg - kierujemy się w lewo pod górkę, osada Czarnówko. Tu w prawo, drogą do Pluszkiejm.

2,8

P

18,3 [36,2]

Nasyp kolejowy - po nim w le­wo, aż pod niewielkim wiaduktem trafimy na reszt­­ki stacji kolejowej w Bud­wie­ciach (393).

1,4

Ż

19,7 [34,8]

Teraz wcho­dzimy na szosę i w prawo przez luźno zabudowaną wieś.

1,6

A

21,3 [33,2]

Rozwidlenie dróg Boczki-Rogajny. Na wprost, w drogę do lasu.

1,3

Ż

22,6 [31,9]

Duże skrzyżowanie nowych żwirówek, dalej na wprost – na wschód, obok zabudowań osady Markowo trafiamy na łaki.

1,3

Ż


23,9 [30,6]

Osada Markowo. Po lewej rozlewisko utworzone przez bobry, dalej drogami leśnymi, obok zabudowań leśnictwa do drogi na Bludzie.

2,7

Ż

26,6 [27,9]

Spotkanie z drogą Dubeninki-Bludzie. Teraz w lewo.

1,1

A

27,7 [26,8]

Most na Bludzi (394). Przekraczamy rzekę – dalej na prawo od przydrożnej kaplicy, wzgórze. Na rozwidleniu dróg idziemy w le­wo, wychodzimy na wzgórze, droga zakręca na wschód do wsi Żabojedy.

2,5

PB P

30,2 [24,3]

Rozwidlenie dróg, krzyż przydrożny. Drogą na północ, do granicy zwar­te­go lasu, otoczonego wy­sokim płotem z siatki drucianej; tu robimy duży łuk w prawo

2,4

P

32,6 [21,9]

Dawny hotel robotników leśnych, okazałe dęby (395), dalej nową żwirówką, a obok zabu­do­wań leśnictwa „Dziki Kąt” - 90 st. w prawo i po ok. 1,2 km - szosa Gołdap-Żytkiejmy.

2,8

P

35,4 [19,1]

Centrum wsi Błąkały. W prawo, obok sklepu spożywczego, dalej przy­sta­nek PKS. Skrzyżowanie z drogą do Stańczyk.

0,5

A

35,9 [18,6]

Schodzimy w lewo, na nasyp kolejowy. Podążamy nim na wschód.

1,3

P

37,2 [17,3]

Płot przed mostami - tu gwałtownie w dół – na południe do szosy.

0,5

P

37,7 [16,8]

Szosą obchodzimy wieś, dochodząc do parkingu przy mostach w Stań­czy­kach (353).

0,8

A

38,5 [16,0]

Parking przed mostami (396), w lewo kasy do wejścia na mosty. Szlak prosto drogą brukową.

0,2

B

38,7 [15,8]

Wejście na nasyp kolejowy – teraz w prawo, na wschód granicą Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (397).

3,5

P

42,2 [12,3]

Dawny dworzec w Golubiach (398). Wędrujemy jeszcze ok. 1 km, do spot­kania z drogą od północy z Deguć do Prawego Lasu (399) na południu.

1,0

Ż

43,5 [11,3]

Rozdroże; My - w pra­wo i zaraz w lewo, w drogę do Pobłędzia. Po dro­dze mijamy kolejny przystanek ścieżki historycznej „Golubie - wieś której nie ma”

3,8

Ż

47,0 [7,5]

Budynki dawnej stacji kolejowej. Nieco dalej skręcamy w prawo i w lewo, drogą nad jeziorem. Aż do drogi z Rakówka.

0,7

Ż

47,7 [6,8]

Skrzyżowanie - spotykamy szlak żółty; teraz w prawo drogą polną, mijamy zabudowa­nia wsi Rakówek i dochodzimy do jez. Mauda

3,3

Ż

51,0 [3,5]

Skrzyżowanie nad jeziorem. – dalej w prawo, polną drogą do szosy.

2,3

Ż

53,3 [1,2]

Teraz przy kapliczce na prawo. Mijamy przystanek PKS Okliny i wę­dru­­jemy aż do szkoły.

1,2

A

54,5 [0,0]

Szlak skręca w lewo, w polną drogę i prowadzi dalej (400).

-


* A – asfalt, B – bruk, Ż – droga gruntowa utwardzona (żwirówka, szutrówka itp.), P – droga polna lub leśna o nawierzchni naturalnej, nie ulepszanej. Droga nieutwardzona; PB – płyty betonowe, trelinka; CH – chodnik.

Statystyka szlaku

Długości odcinków szlaku na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego


Jednostka samorządu

Długość odcinka na terenie miasta/powiatu [km]

Powiat Gołdap

50,7

Powiat Suwałki

3,8

Razem

54,

Długość odcinków szlaku z podziałem na rodzaje nawierzchni


Rodzaj nawierzchni

Długość odcinka [ km ]

%

Asfalt

9,1

16,7%

Bruk

0,5

0,9%

Droga gruntowa utwardzana

19,0

34,9%

Droga gruntowa nieutwardzona

23,8

43,7%

Inna – płyty betonowe, (chodnik )

2,1

3,9%

Razem

54,5

100,0%


mapka
POWRÓT  Drukuj   Generuj PDF
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.