Wirtualny przewodnik po krainie EGO Ełk Gołdap Olecko Mazury
wersja graficzna | polski | english | deutsch | Русский
Strona główna > Wiadomości > 15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy
15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy
2019-07-29
15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy
4 lipca 2019 r. Starosta Olecki Marian Świerszcz i Leonid Władimirowicz Grubinow Dyrektor College of Agrotechnologies and Environmental Engineering z Gusiewa z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej podpisali umowę partnerską na realizację projektu pt. „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”.
Będzie on realizowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w ramach Priorytetu 1. Współpraca w sprawie dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego dla ich zachowania i rozwoju transgranicznego. Łączna wartość projektu to 761.197,57 euro i stanowi 90 % dofinansowania.
Głównym celem projektu jest rozwój turystyki transgranicznej poprzez lepsze wykorzystanie obiektów zabytkowych do promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Olecka i Ozierska. Liderem projektu jest Powiat Olecki, a partnerem College of Agrotechnologies and Environmental Engineering z Gusiewa.
Realizacja projektu wynikła z potrzeby remontu Zamku w Olecku i terenu dawnych koszar w Oziersku. W obu obiektach mieszczą się obecnie publiczne szkoły dla młodzieży. W ramach działań po stronie polskiej zaplanowano remont elewacji zabytkowego Zamku oraz wymianę starych okien. W filii szkoły w Oriersku zostanie zrewitalizowane jej otoczenie, wyremontowana sala na muzeum oraz zostanie zakupione zaplecze do organizowania wystaw, konferencji, festiwali.
Działania towarzyszące komponentowi infrastrukturalnemu to organizacja konferencji otwierającej projekt w Olecku, 4 wymiany dobrych praktyk, a na zakończenie projektu Festiwal Małych Miast w Oziersku. Dodatkowo uczniowie i nauczyciele poznają regiony, przygotują materiały promocyjne zawierające opisy remontowanych obiektów. Zostaną także przygotowane foldery promocyjne i publikacja o oleckim Zamku, która pozwoli na zachowanie i upowszechnienie mało znanych dokumentów, szkiców map, zdjęć.
Projekt będzie realizowany przy współpracy z Oleckim Stowarzyszeniem Aktywnych „ZAMEK”, które będzie dzielić się z partnerem rosyjskim doświadczeniem w tworzeniu Izby Muzealnej.
[www.powiat.olecko.pl]

Opublikował Administrator, egoturystyka.pl

Wyświetlany 57 razy
powrót