Wirtualny przewodnik po krainie EGO Ełk Gołdap Olecko Mazury
wersja graficzna | polski | english | deutsch | Русский
 
Ścieżki przyrodnicze Puszczy Rominckiej
- Czworolist – została wykonana w 1999 r. Ścieżka ma początek w pobliżu parkingu w Jurkiszkach, zatacza pętlę o długości 3,7 km, wracając do punktu początkowego. Na trasie ścieżki umieszczono 16 tematycznych tablic edukacyjnych. Krótszy wariant ścieżki (długości ok. 1,4 km i z 8 tablicami informacyjnymi) zaczyna się również przy parkingu a kończy we wsi Jurkiszki.
- Z inicjatywy Parku Krajobrazowego zrealizowano w 2002 r. projekt „Ochrona płazów Puszczy Rominckiej”, w ramach którego utworzono m.in. ścieżkę przyrodniczą Rechot, biegnącą drewnianą kładką wzdłuż brzegów Jeziora Ostrówek.
- W obrębie Żytkiejmy, przy parkingu rozpoczyna się ścieżka przyrodnicza Niezapominajka o długości ok. 700 m. Wzdłuż jej trasy ustawiono 14 tablic edukacyjnych, których tematyka związana jest z gospodarką leśną, walorami i funkcjami lasów oraz podstawowymi zagadnieniami ekologicznymi.
- Pod koniec 2004 roku utworzona została w leśnictwie Żyliny ścieżka przyrodnicza Porosty, na trasie której umieszczono sześć tablic edukacyjnych zawierających informacje o porostach Puszczy i siedliskach w jakich występują.
- W Galwieciach zlokalizowana jest, łącząca ścieżki „Czworolist” i „Rechot”, ścieżka Ptaki Puszczy Rominckiej o długości 1,8 km. Tablice usytuowane przy wybranych siedliskach opisują gatunki ptaków związanych z danym terenem. Przy ścieżce znajduje się wiata – czatownia do obserwacji ptaków.
- Ścieżka przyrodnicza Puszcza Romincka położona wzdłuż Drogi Rominckiej, ma długość 9 km i zaznajamia z wybranymi zagadnieniami poświęconymi przyrodzie Puszczy, takimi jak: użytkowanie puszczy, porosty, świerczyna borealna, dolina Błędzianki, ols, bóbr europejski. Początek ścieżki usytuowany jest przy parkingu, 2 km za Żytkiejmami w kierunku Gołdapi.