Wirtualny przewodnik po krainie EGO Ełk Gołdap Olecko Mazury
wersja graficzna | polski | english | deutsch | Русский
 
Spacer po Olecku
Spacer po Olecku zaczynamy od Placu Wolności, niegdyś jednego z największych rynków w Europie o wymiarach 255 x 215 x 228 x 255 metrów. Rozplanowano go według zasad urbanistyki średniowiecznej – z naroży wybiegają po dwie ulice stanowiące przedłużenie pierzei rynkowych. Środek Placu zajmuje park z pomnikiem z 2000 r., wzniesionym w hołdzie poległym za wolność i pokój w Ojczyźnie. Park jest w części pozostałością po cmentarzu, w środku którego na wzniesieniu stał gotycki kościół. Został on rozebrany po zniszczeniu w czasie ostatniej wojny. Obecnie w tym miejscu góruje nad miastem nowa świątynia katolicka. W alejce oddzielającej teren kościelny od parku znajduje się budynek dawnego ratusza z 1818 r.
Dalej przechodzimy ulicą Grunwaldzką, przy której znajduje się zabytkowy dom mieszkalny z II. połowy XVIII w. Za mostem na rzece Ledze znajduje się elektryczny młyn wodny.
Na ulicy Zamkowej ujrzymy Zespół Kościoła Parafialnego p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to kościół neogotycki wybudowany w latach 1859-1861, widoczny z daleka dzięki wieży kościelnej. Konsekrowany w 1862 r. Zabudowania murowanej kaplicy pochodzą z II. połowy XIX w. Wieżę dobudowano około 1920 r. Obok kościoła znajduje się kapliczka, a w środku dębowy krzyż misyjny ustawiony w 1960 r. Po zaobserwowaniu 10 września 1981 r. wycieku z krzyża – „kropli krwi” Sanktuarium Krzyża Świętego od 13 maja 1994 r. jest miejscem kultu.
Ruszamy w kierunku Placu Zamkowego. W tym miejscu w 1654 r. starosta książęcy Krzysztof Albrecht von Schönaich rozpoczął budowę okazałego zamku. Przez wiele lat służył on jako siedziba kolejnych starostów książęcych. Kiedy w XVIII w. zamek zaczął podupadać, po likwidacji urzędu starostów książęcych przekazano go stadninie państwowej. W 1822 r. zamek spłonął i nie został odbudowany. Pod koniec XIX w. ruiny zamku zostały usunięte, a w ich miejscu w 1897 r. stanął budynek Starostwa Powiatowego. W latach osiemdziesiątych XX w. przeprowadzono wykopaliska, w których odkryto fragmenty konstrukcji siedemnastowiecznego zamku z wyrazistą basztą. Obecnie w budynku mieści się Zespół Szkół Technicznych i Wszechnica Mazurska – niepaństwowa uczelnia wyższa. Na tym terenie znajdują się pozostałości z czasów przed lokacją miasta (1560 r.); relikty zamku z okresu XVI-XVIII w.; fragmenty umocnień ziemnych, bastionowych, nowożytnych i budynek dawnego starostwa. Ten ostatni jest ciekawym przykładem publicznej budowli neogotyckiej terenu dawnych Prus Wschodnich. Warto zwrócić uwagę na styl architektoniczny budynku. To neogotyk, faza strukturalna, wyraz siedzib typu „zamkowego”, o czym świadczą ostre łuki w okiennicach i sklepienie krzyżowo-żebrowe w wejściu do budynku.

Warto zwrócić uwagę na jezioro z unikalnym molo i skocznią oraz zespół obiektów sportowych położonych w pięknym parku miejskim. Bardzo ciekawym zabytkiem, który zachował się do naszych czasów, jest Kamienna Półrotunda – pozostałość po pomniku żołnierzy niemieckich poległych pod Oleckiem w czasie I wojny światowej. Zespół rekreacyjno-sportowy, który w części mieści się na terenach Parku Sportu i Rekreacji. Pomnik z całym kompleksem sportowym, rekreacyjnym i parkowym powstał około 1927 r. Olecki monument, drugi pod względem wielkości w Prusach Wschodnich, wystawiony został z inicjatywy ówczesnego starosty dr Brunona Wachsmanna.
Przy ulicy 11 Listopada znajduje się cmentarz ewangelicki – przedwojenny cmentarz wyznaniowy. Na jednej z alejek znajduje się odrestaurowany w 2003 r. przedwojenny pomnik poświęcony żołnierzom z wojen prusko-austriackich i prusko-francuskich (1866 i 1870/71). Obok znajduje się również kwatera wojenna żołnierzy z I wojny światowej.
Po przejściu cmentarza ewangelickiego widzimy przedwojenną wieżę ciśnień. Wieża ciśnień ze zbiornikiem wyrównawczym wybudowana na przełomie XIX-XX w. Stacja pracowała nieprzerwanie od 1907 r. do czerwca 2006 r. W 2006 r. wykonano remont wieży oraz zbudowano nową stację uzdatniania wody.
Miasto Olecko i jego malownicze położenie nad jeziorem Oleckie Wielkie i rzeką Legą powoduje, iż jest to bardzo ciekawy ośrodek wypoczynkowy przyciągający turystów.