Wirtualny przewodnik po krainie EGO Ełk Gołdap Olecko Mazury
wersja graficzna | polski | english | deutsch | Русский
 
Warsztaty „Szlaki turystyczne EGO” w Olecku
Warsztaty „Szlaki turystyczne EGO” w Olecku oraz impreza informacyjno-promocyjna „Wesele Wiejskie”

„Uczestnicy projektu udali się szlakami powiatu oleckiego – „Tęczą piętnastu jezior wokół sudawskiej warowni”, „Nad jezioro Krzywe – po wysokich brzegach jezior i jarów”, „Na Szeską Górę – filar mazurskiego świata”, „Nad Jezioro Garbaś – przygranicznymi ścieżkami do bobrowych żeremi” i „Doliną Legi – z nurtem pracowitej rzeki”. Młodzież dokumentowała zabytki, bogatą florę, piękne krajobrazy powiatu oleckiego w postaci fotografii cyfrowej. Dzięki interesującej wędrówce po Puszczy Boreckiej uczestnicy projektu nauczyli się rozpoznawać tropy dzikiej zwierzyny. Najwięcej satysfakcji mieli z obserwacji pozostawionych w podłożu śladów łap rysia, saren, dzików, jeleni. Dodatkową atrakcją okazała się obserwacja pracy archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy badali jaćwieskie kurhany – ciałopalne cmentarzysko kurhanowe pochodzące z okresu późnorzymskiego. Młodzież, pod kierunkiem ekspertów i trenerów, wybrała najlepsze fotografie na wystawę i stronę internetową. Przygotowane przez uczestników stanowisko, na którym w trakcie imprezy „Wesele Wiejskie” przedstawiono efekty warsztatów, cieszyło się ogromną popularnością. Na stoisku były wyświetlane filmy promujące projekt „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”. Młodzież rozdawała ulotki informujące o projekcie. Impreza została zorganizowana w oparciu o tradycje z lat 50. XX wieku, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z weselnymi tradycjami i obrzędami. Atrakcją był też poczęstunek korowajem i przejażdżka bryczką wokół placu. „Goście weselni” dobrze bawili się, tańcząc przy biesiadnej muzyce” – opowiada Anna Turowska, specjalista ds. organizacji szkoleń z Olecka.