Wirtualny przewodnik po krainie EGO Ełk Gołdap Olecko Mazury
wersja graficzna | polski | english | deutsch | Русский
 
"Szlaki turystyczne EGO" w Ełku
POWIAT EŁCKI
Powiat ełcki – położony we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, obejmuje Pojezierze Ełckie i część Mazur Garbatych. Historia powiatu sięga czasów średniowiecza. Do XIII wieku ziemie te były zamieszkiwane przez plemiona Jaćwingów, które zostały wymordowane bądź wysiedlone przez Zakon Krzyżacki. O ich istnieniu świadczą pozostałości w postaci grodzisk, kurhanów, wzmianek w kronikach oraz wielu nazw topograficznych. Krajobraz powiatu ełckiego jest typowy dla moreny czołowej. Wyróżniają go liczne zaokrąglone wyniosłości, zamknięte zagłębienia, około 90 większych i mniejszych jezior, duże kompleksy leśne i małe zagajniki, liczne mokradła i bagna. Niemal cały powiat znajduje się w dorzeczu rzeki Ełk, której największym dopływem jest rzeka Lega. Lasy powiatu ełckiego, zajmujące obszar 24 tys. ha, to na ogół pozostałości niegdysiejszej Puszczy Jaćwieskiej. Jej fragmentami są: na północy Puszcza Borecka, na wschodzie Puszcza Augustowska i Lasy Ełckie. Nie brak tu rezerwatów przyrody czy jej pomnikowych okazów podlegających ochronie. W skład powiatu wchodzi miasto Ełk oraz gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy. Powiat zajmuje powierzchnię 1 112 km2, liczy ok. 86 tys. mieszkańców.