Wirtualny przewodnik po krainie EGO Ełk Gołdap Olecko Mazury
wersja graficzna | polski | english | deutsch | Русский
 
"Szlaki turystyczne EGO" w Olecku
POWIAT OLECKI

Powiat olecki położony jest we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na wschodzie powiat graniczy z powiatem suwalskim (w województwie podlaskim), na południu z powiatem ełckim, na zachodzie z powiatem giżyckim i węgorzewskim, a na północy z powiatem gołdapskim. Terytorium powiatu należy w większości do Pojezierza Ełckiego, jedynie północno-zachodnia jego część jest traktowana odrębnie jako fragment Garbu Szeskiego (Wzgórz Szeskich) i południowa rubież Krainy Węgorapy, a północno-wschodni skrawek to już Pojezierze Suwalskie. Rzeźba terenu ma tu charakter pagórkowaty jest niezwykle malownicza,  jedynie na północy znajduje Szeska Góra: 308,9 m n.p.m – najwyższe wzniesienie województwa. Znaczniejsze kulminacje terenu są pokryte lasem, natomiast zagłębienia wypełniają wody jezior. Największe jezioro – Łaźno wraz z otaczającymi je zbiornikami stanowi 16,4 % powierzchni wód powiatu. Największym kompleksem leśnym jest, rozciągająca się tu, wschodnia część Puszczy Boreckiej. Zwarte obszary leśne towarzyszą biegowi Łaźnej Strugi. Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 87 383 ha. Powiat tworzą cztery gminy: miejsko-wiejska Olecko oraz wiejskie – Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki.