Menu
Kalendarium wydarzeń
Ankieta
Multimedia
Szlak nr 8, pieszy. Znaki żółte: Gołdap – Jabłońskie –...
Szlak nr 8,  pieszy. Znaki żółte:  Gołdap – Jabłońskie – Włosty – Juchnajcie – Różyńsk Mały – Ziemiany – Klewiny – Żabin – Mieduniszki – Skalisko – Zakałcze Wielkie – Popioły – Brzozowska Góra – Węgorzewo (76 km, w EGO 43,4 km).

Zarządzający szlakiem: PTTK Suwałki
Nr w ewidencji PTTK: SU 2013y.
Rok pierwszego znakowania: 1999
Rok ostatniego znakowania, stan oznakowań: 2004, wymaga odnowienia. Na odcinku Węgorzewo Brzozówka szlak nieczytelny. Szlak przewidziany do odnowienia w 2007 roku.

Krótki opis krajoznawczy:
Szlak żółty prowadzi z Gołdapi do Węgorzewa. Powstał on w 1999 roku, po kilku latach projektowania jego przebiegu. Wyznakowany szlak, o długości 76 km dzieli się zasadniczo na cztery części. Pierwsza jego część (14,0 km) wiedzie skrajem doliny Gołdapy do Rożyńska, druga (23,5 km) kręcąc się wśród lasów wyprowadza nas poprzez wyniesienia Gór Klewińskich i Kruckich ku granicy i przez Żabin, Rapę ku obniżeniu Wielkiej Pętli Węgorapy. Trzecia część (18 km) prowadzi przez Lasy Skaliskie, wzdłuż Kanału Brożajckiego i doliną Gołdapy do Popiół przy drodze Gołdap – Węgorzewo. Ostatni odcinek szlaku żółtego doprowadza nas do Węgorzewa szlakiem kolejnych wzgórz pomiędzy Popiołami a Kaczorówką i stąd nasypem dawnego szlaku kolejowego – do centrum miasta.

Stopień trudności i przydatności dla innych form turystyki:
Szlak łatwy z możliwością przerwania wędrówki w kilku miejscach (Juchnajcie, Ziemiany, Żabin, Popioły). Na całej długości jest przydatny dla turystyki rowerowej.


Km rosnąco

(malejąco)Opis przebiegu szlaku

Długość odcinka

[km]


Nawierz-chnia

0,0 [55,4]

Szlak bierze swój początek w Gołdapi w miejscu skrętu szlaku zielonego z ulicy Wojska Polskiego w ulicę Konstytucji 3 Maja, tuż przed schro­nis­kiem PTSM. Stąd wędruje na zachód, w kierunku Zajazdu pod Piękną Górą (356). Przed kilku laty przygotowano drogę rowerową i pieszą, która prowadzi prawie do samego Zajazdu. Wędrujemy na południowy zachód w kierunku Osiedla II. Pozostawiamy za sobą fabrykę kopert NC KOPERTY, mijamy krzyż i pokonując kolejny kilometr drogi dochodzimy do rozwidlenia przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Piękna Góra” (357).

2,3


chodnik

Ostatnie 500m cho­d­nika jesz­cze nie do­kończone

2,3 [53,1]

1,6 Przy Zajeździe kierujemy się w prawo drogą do Jabłońskich. Po drodze mijamy kilka stawów rybnych (358). Dochodzimy do skrzyżowania w pobli­żu szkoły i przystanku PKS we wsi Jabłońskie (359).

2,0

asfalt


4,3 [51,1]

My w prawo, trzymając się szosy kierujemy się do wsi Włosty. Po drodze przecinamy nasyp dawnej linii kolejowej (360) Węgorzewo-Gołdap.


3,2


Asfalt

7,5 [47,9]

Koniec szosowego odcinka. Skręt szlaku w prawo. Żwirówka prowadzi nas do przystanku we wsi Juchnajcie (361). Po drodze odsłania się rozległa dolina rzeki Gołdapy.

3,2Żwirówka.

10,7 [44,7]

W lewo droga prowadzi do Rożyńska Małego przez Sokoły. Tą drogą po­dążymy. Po prawej stronie towarzyszyć nam będzie wijąca się Gołdapa. Mijamy samotne zabudowania Sokołów i dochodzimy do mostu w Rożyńsku Małym (362).


2,0

asfalt


12,7 [42,7]

Idziemy przez wieś, kończąc swoją wędrówkę przy przystanku PKS.

1,3

Grunt utwardz

14,0 [41,4]

Od przystanku PKS szlak prowadzi nas ku zachodowi, przekraczając na początku drogę Jany–Boćwinka. Tuż za nią zagłębiamy się w las. Wę­dru­j­­emy pośród miesznych gatunkowo drzew. Wkrótce przechodzimy obok zabudowań leśnictwa Janki i za nim wcho­dzimy w lewą odnogę leśnego traktu. Szlak prowadzi nas przez Ziemianki, mały przysiółek. Droga kręcąc się, prowadzi skrajem lasu i wynosi nas do szosy Rogale–Banie Mazur­skie we wsi Ziemiany.

5,8

żwirówka

19,8 [35,6]

Krótko przechodzimy przez centrum wsi i obok budynku dawnej szkoły, skręcamy ku północy,

0,5

asfalt

20,3 [35,1]

by trzykilometrowym odcinkiem dojść do Klewin, dawnego majątku ziemskiego (363).

3,0

Gruntowa nieutwardz.

23,3 [32,1]

Klewiny opuszczamy piękną aleją dębową dochodząc do szosy Gołdap-Żabin (364).

2,0

bruk

25,3 [30,1]

Z lewej zadaszony przystanek PKS. Przekraczamy asfalt i z pojawiają­cych się dwóch możliwości wybieramy lewą drogę, która poprzez nie­wiel­kie wzniesienie prowadzi nas do wsi Skaliszkiejmy

1,7

żwirowa

27,0 [28,4]

Wędrujemy przez Skaliszkiejmy wybierając lewą, łagodnie skręcającą ku północy drogę. Krótkim obniżeniem dochodzimy, po około 15 minutach marszu, do niewielkiego lasu i teraz – jego południowym skrajem.
Po drodze mijamy kilka opuszczonych gospodarstw i dochodzimy do majątku Kruki
(365).

2,2

Gruntowa nieutwardz.

29,2 [26,2]

W dawnych budynkach nie ma wiele życia. Prowadzona jest tu hodowla trzody chlewnej. Szlak tuż przed zabudowaniami skręca na prawo i przez pola, zbliżając nas prawie do granicy państwa, prowadzi do szosy.

2,8

jw

32,0 [23,4]

Szosę osiągamy w małej - kolonijnej zabudowy - wsi Jagiele. Idąc w prawo podążamy do Żabina. Po lewej stronie krajobraz rozległego obni­żenia jeziora Jagielskiego (366). Mijamy kolejne gospodarstwa i dochodzimy do centrum wsi.

3,9

asfalt

35,9 2 [19,5]

We wsi znajduje się kościół (367), przystanek, PKS, szkoła, sklep i kilka punktów usługowych, m.in. poczta. Przechodzimy obok kościoła i po około kwadransie dochodzimy do skrzyżowania w Rapie (368).

1,6

jw

37,5 [17,9]

Wyruszamy na kolejny - trzeci - odcinek szlaku żółtego. Wiedzie on przez skrzyżowanie i po 250 m trafia na zakręt drogi w dawnym majątku Rapa.

0,3

jw

37,8 [17,6]

Od tego miejsca wędrujemy po bruku. Pozostawiamy resztki osady pope­geerowskiej i podążamy na północ. Wędrujemy rozległym obniże­niem Węgorapy w kierunku wsi Mieduniszki Małe. Po lewej stronie meandru­jąca rzeka – obchodzimy od północy Wielką Pętlę Węgorapy i docho­dzi­my do gospodarstwa w Mieduniszkach Małych (369).

2,9

bruk

40,7 [14,7]

Jedyna droga prowadzi dalej przez most do Mieduniszek Wielkich (370).

0,6

asfalt

41,3 [14,1]

Tu skrajem uregulowanego koryta Węgorapy dochodzimy do elektrowni w Brożajciach (371).

1,1

Grunt nieu

42,4 [13,0]

Tuż za elektrownią, szlak przekracza mały mostek na Kanale Brożajckim (372) i gruntową drogą prowadzi do wsi Skalisko. Po zachodniej stronie wsi trafiamy na skrzyżowanie. W prawo droga prowadzi do Zabrostu Wielkiego, prosto do Buder.

2,2

Grunt nieu

44,6 [10,8]

Skręcamy za szlakiem w lewo. Droga, początkowo wiedzie nas na połu­d­niowy wschód. Na pierwszym leśnym rozdrożu skręca na po­łud­nie, utrzy­mując taki kierunek przez kilometr. Wędrujemy równo­legle do Kanału Brożajckiego. Szlak wraz z drogą powoli zbliża się do kanału. Wkrótce po prawej rozległa łąka śródleśna, 300 m dalej dochodzimy do dużego ja­zu na kanale. Widać tu robotę bo­brów. Wiele drzew jest poobgryzanych. Dużo z nich z tego po­wo­­du usycha. Z prawej strony jazu widać komp­le­t­nie za­niedbaną odno­gę przepławki. Kolejne półtora kilometra marszu koń­czymy przy moście przerzucającym przez kanał drogę do gajówki Bąkowo (373). Nieco dalej nad kanałem majątek Zakałcze, gdzie znajduje się grobowiec rodziny Steinertów (374).

6,0

żwirówka

50,6 [4,8]

Szlak przy leśnictwie Bąkowo skręca na zachód i skrajem lasu wyprowa­dza nas na łąki. Wędrujemy nimi na południe. Przez odkryty teren pa­st­wisk po około 2 km zbliżamy się do gęstego systemu melioracyjnego, odwadniającego ten obszar doliny Gołdapy. Po drodze mijamy kilka ambon myśliwskich, osadę Wydutki i trafiamy do Popiół, wsi położonej przy szosie Gołdap-Żytkiejmy.

4,8

żwirówka

55,4 [0,0]

Popioły (375).

-Statystyka szlaku

Długości odcinków szlaku na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego:


Jednostka samorządu

Długość odcinka na terenie miasta/powiatu [km]

Powiat Gołdap

43,4

Powiat Węgorzewo

12,0

Razem

55,4


 Długość odcinków szlaku z podziałem na rodzaje nawierzchni


Rodzaj nawierzchni

Długość odcinka [ km ]

%

Asfalt

14,1

25

Bruk

4,9

9

Droga gruntowa utwardzana

22,9

41

Droga gruntowa nieutwardzona

11,3

20

Inna – płyty betonowe, (chodnik )

2,3

4

Razem

55,4

100


POWRÓT  Drukuj   Generuj PDF
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.